แผ่นซิลิโคน ระบายความร้อน 2.5ซม

แผ่นซิลิโคน ระบายความร้อน 2.5ซม

แผ่นซิลิโคน ระบายความร้อน

กว้าง = 2.5.ซม | ยาว = xxx.ซม (ขายเป็นเมตร)

ใช้รองระหว่าง เพลตซิงค์ กับ ตัวอะไหล่เพื่อถ่ายเทความร้อนไปยังเพลตซิงค์

ราคาเมตรละ 40บาท

(กรณีลูกค้าสั่ง xxx เมตร ให้ใส่จำนวนตาม xxx เมตร ต้องการ) ทางร้านจะตัดเป็นเส้นเดียว เช่น สั่ง5ชิ้น(5เมตร) ทางร้านจะส่ง ให้เป็นแผ่นซิลิโคน ยาว5เมตร

 

gotoแผ่นซิลิโคน ระบายความร้อน 2.5ซม