Transistor 2S C5171

Transistor 2S C5171

Transistor 2SC5171

อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเสียงติดรถยนต์

ทรานซิสเตอร์ 2SC5171

ดาวโหลด Datasheet (ดาต้าชีต) 2SC5171 >> ดาวน์โหลด <<

Power Amplifier Applications Driver Stage Amplifier Applications
• High transition frequency: fT = 200 MHz (typ.)

• Complementary to 2SA1930
Absolute Maximum Ratings (Tc = 25°C)

gotoTransistor 2S C5171