Transistor 2SB817

Transistor 2SB817

Transistor 2SB817

อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเสียงติดรถยนต์

ทรานซิสเตอร์ 2SB817

ดาวโหลด Data sheet 2SB817 >>ดาวน์โหลด<<

Capable of being mounted simply attributable to one- purpose fixing kind plastic wrought package (Inter- changeable with TO-3). · Wide ASO attributable to on-chip ballast resistance. · sensible depenedence of linear unit on current and glorious high frequency responce.
The descriptions in parentheses ar for the 2SB817 solely : alternative descriptions than those in parentheses ar common to the 2SB817 and 2SD1047.

gotoTransistor 2S B817