บริดไดโอด 35A 1000v. S35VB100

บริดไดโอด 35A 1000v. S35VB100

Bridge Diode 35A 1000v. (S35VB100)

 Io 35A
● VRRM  100V-1000V
● 玻璃钝化芯片
Glass passivated chip
● 耐正向浪涌电流能力高
High surge forward current capability

Applications
● 作一般电源单相桥式整流用
General purpose 1 phase Bridge
rectifier applications

อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ Bridge Diode 35A 1000v. (S35VB100)

 

goto35A 1000v S35VB100