# ปิด Auto Login ให้ผู้ใช้ใส่รหัสก่อนเข้าหน้า Desktop บน Linux

ปิด Auto Login บน Linux เพื่อให้ผู้ใช้งานใรหัสก่อนเข้าระบบ แทนที่จะเข้าระบบโดยอัตโนมัติไปยังหน้าจอหลักเลย

ซึ่ง Auto Login นี้มีผลมาจากตอนติดตั้งระบบปฏิบัติการ ซึ่งผู้ใช้ได้ติ๊กเลือกให้เข้าระบบโดยอัตโนมัติใว้ดังรูปครับ

Linux Auto login

 

เราสามารถปิด Auto Login ได้ดังนี้ครับ

  • อันดับแรกให้เปิด Terminal ขึ้นมา พิมพ์ “sudo su” แล้วกด Enter จากนั้นกรอกรหัสผ่านแล้ว Enter
  • พิมพ์ sudo mdmsetup ดังภาพ

image3414

จากนั้นจะปรากฏหนน้าต่าง “ปรับแต่งหน้าจอเข้าระบบ” คลิ๊กที่แถ็บ เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ จากนั้นติ๊กถูกออกจาก “เปิดใช้การเข้าระบบอัตโนมัติ”

image4279

เสร็จเรียบร้อยครับ 😀

# Auto Login # Linux